OBSERVACIONS

Les dades són de lliure circulació (s'han obtingut amb aparells subvencionats amb fons públics). Cal tenir instal·lat el full de càlcul Excel de Microsoft o algun de programari lliure compatible.

Les dades estan elaborades, i lliures d'errors . L'interval de mesura és de 30 minuts, per tant hi ha 48 registres diaris de 34 variables i uns 1450 mensuals,  inclosos els de radiació solar, UV, evapotranspiració i variables derivades. Les dades estan completes des de les 19 h del dia 21 de març del 2004 i cada fitxer Excel ocupa entre 200 i 250 kb. Presentem també resums mensuals ,on hi ha les dades diàries bàsiques del mes en format NOAA  . També podeu baixar tot un any sencer amb resums mensuals. En aquest cas el fitxer Excel té 12 fulls, un per cada mes.

El CdA disposa també de dades diàries de Barruera des de l' 1 de gener de 1961 fins avui. Fins a 1988, corresponen a ENHER (avui privatitzada a dins d'Endesa). Entre 1988 i 1995 disposàvem de les dades del CdA i les de ENHER (el solapament va ser crucial per establir les petites diferències entre les dades de la central de ENHER i les del CdA, distànciades en uns 500 m i per un desnivell d'uns 15 m). Des de 1996 totes les dades de Barruera corresponen al CdA. Endesa va deixar d'enregistrar dades meteorològiques a Barruera el 1996. Poseu-vos en contacte amb nosaltres si us interessen dades d'algun any en concret (jms).

2004 resum 2005 resum 2006 resum 200resum 2008resum 2009resum 2010resum 201resum 2012resum

2013resum

2014resum

2015resum 2016resum 2017resum
  gener     gene     gene      gener     gener      gener     gene     gener      gener     gener   gener   gener   gener
  febrer  febrer      febre

febrer  

 febrer    febrer    febrer     febrer   febrer   febrer   febrer   febrer   febrer
  març    març      març       mar

  març

     març març     març     març      març      març       març       març       març  
   abril  abril     abril        abril  abril   abril abril   abril     abril     abril     abril     abril     abril     abril 
  mai       maig   maig      mai      maig    maig maig      maig    maig    maig    maig    maig    maig    maig
 juny        juny    juny      juny      juny      juny   juny     juny    juny    juny    juny    juny    juny    juny 
 juliol    juliol juliol      julio juliol  juliol juliol     juliol     juliol      juliol      juliol      juliol      juliol      juliol 
 agost   agost agost      ago      agost  agost  agost     agost     agost      agost      agost      agost       agost        agost    
    sete setem setem     sete     setem setem sete     sete     setem    setem    setem    setem    setem  
 octub    octub   octub       octu      octub   octub octu     octub     octubr     octub     octub     octub      octub    
   novem novem nove      nov nove nove nove     nove     nove     nove     nove     nove      nove   
   desem  desem  des      des  des  des dese     dese     dese     dese     dese     dese       dese    

 

índex mèteo


Contador gratuito gOW6H70ZhIOwDCEAGVPvA">Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito
El contador para sitios web particulares
Contador gratuito