Any 2013
Cal remontar-se a l'any 2001 per a trobar un gener amb tanta precipitació com enguany. La sortida d'hivern també ha estat de precipitacions moderades o petites però molt persistents. Va ser un hivern destacat per la quantitat de dies de precipitació, superior al 50%, en els 89 dies d'hivern.
Primavera amb precipitacions abundants i ben repartides. L'estiu també va seguir un ritme de precipitacions superiors a la mitjana. La tardor va aportar relativament poc (l'estació amb menys precipitacions, enguany). Amb 1271mm, el 2013 ha estat el cinqué any amb més precipitacions en la sèrie de 54 anys.
 
Novembre 2013 Desembre 2013
 Setembre 2013 octubre 2013
juliol 2013 Agost 2013
Maig 2013 Juny 2013
Març 2013 Abril 2013
Gener 2013 Febrer 2013

 Any 2012

Acumulades any 2012 . De 10 en 10 dies

Fins el dia 20 de març s'havien acumulat 10 mm de precipitació, en l'hivern més sec del registre. Fins ben entrada la primavera, no es va superar el pitjor any. L'estiu ha estat de precipitacions prop de les mitjanes, L'inici de la tardor amb precipitacions minses, però amb una bona recuperació a finals d'octubre. Un any "normal" excepte l'hivern, que ha resultat el més sec del registre.
Novembre 2012 Desembre 2012
Setembre 2012 Octubre 2012
Juliol 2012 Agost 2012
Maig 2012 Juny 2012
Març 2012 Abril 2012
Gener 2012 Febrer 2012
Precipitacions acumulades 2011 (interval: 10 dies) Precipitacions acumulades 2012 (interval: 10 dies)
Novembre 2011 Desembre 2011
Setembre 2011 Octubre 2011
Juliol 2011 Agost 2011
Maig 2011 Juny 2011

Març 2011 Abril 2011

Gener 2011 Febrer 2011

Novembre 2010 Desembre 2010

Setembre 2010 Octubre 2010

Juliol 2010 Agost 2010

Maig 2010 Juny 2010

Març 2010 Abril 2010

Gener 2010 Febrer 2010

Precipitacions acumulades 2010 (interval: 10 dies)

Precipitacions acumulades 2009 (interval: 10 dies)

Novembre 2009 Desembre 2009

Setembre 2009 Octubre 2009

Juliol 2009 Agost 2009

Maig 2009 Juny 2009

Març 2009 Abril 2009

Gener 2009 Febrer 2009

Resum 2008

Resum 2008 , gràfic acumulatiu

Al gràfic s'hi mostra la precipitació acumulada en intervals de 10 dies. En bru, l'any 2008. En verd, la mitjana de 48 anys. En blau i vermell, els anys que van resultar ser a final d'any el més humit i el més sec del registre. Cada línia vertical representa 10 dies. . En abscisses, dies de l'any comptats des de l'u de gener. Actualitzat cada 10 dies. El 2009 ha estat un any amb precipitacions superiors a la mitjana. S'ha notat la influència de la sequera de l'agost. L'avantatge respecte a l'any 2003 que es va assolir a la primavera, va quedar esborrada per aquella sequera.

Novembre 2008 Desembre 2008

Setembre 2008 Octubre 2008

Juliol 2008 Agost 2008

Maig 2008 Juny 2008

Març 2008 Abril 2008

Gener 2008 Febrer 2008

Novembre 2007 Desembre 2007

Setembre 2007 Octubre 2007

Juliol 2007 Agost 2007

Maig 2007 Juny 2007

Març 2007 Abril 2007

Febrer 2007 Gener 2007

Gràfics de les precipitacions 

dels mesos de 2006

Al gràfic de sota representem les precipitacions totals acumulades i el dèficit o superàvit respecte de la mitjana fins a la data. Amb la finalitat de comparar amb els anys que varen resultar ser al final, el més plujós de la sèrie i el més sec, hi representem com anaven aquells anys fins a la data considerada. El gràfic s'actualitza cada vegada que hi ha precipitació.

Al gràfic superior mostrem les precipitacions acumulades al llarg de l'any fins al present, en color groc, fent anar com referència la dècada de dies (cada punt representa la precipitació acumulada en 10 dies). Cada línia vertical representa aproximadament un mes. El gràfic s'actualitza cada 10 dies. També hi representem el més sec, el més humit i la mitjana de 46 anys fins al present.

Desembre 2006  

 Any de precipitacions properes a la mitjana (lleugerament inferiors) i superiors a la mediana. Destaquem la forta nevada del mes de gener i també la nul·la precipitació en forma de neu de novembre i desembre.

Novembre 2006 Octubre 2006

 

Estiu 2006 (del 21 de juny al  23 de setembre)

L'estiu de 2006 ha estat un estiu lleugerament més plujós que la mitjana de 46 anys de registre. Va començar una mica sec i pel juliol hi va haver plujes ben repartides. L'agost va ser molt més sec que la mitjana i el setembre (fins el dia 22) va ser molt generós amb plujes.

Al gràfic presentem els 6 estius més humits en el passat els 6 més secs. Les dades en tots els casos corresponen als estius reals (astronòmics). El d'enguany, per exemple, inclou els 93 dies que van del 21 juny de 2006 al 23 de setembre. Les plujes d'aquest dia, des de les 4 de la matinada, cal adjudicar-les a la tardor.

 

Setembre 2006 Agost 2006
 

Juliol 2006 Juny 2006

Maig 2006 Abril 2006

Molt inferior a la mitjana (106 mm), és el maig més sec des de l'any 1991 (va ser de 21 mm), i en tota la sèrie només hi ha el de 1971 de més sec. La primavera d'enguany s'assembla bastant, per ara, a la del 1991. Va ser la més seca del registre.

Molt inferior a la mitjana (88 mm), és l'abril més sec des de l'any 1995 (va ser de 32 mm). Ha provocat un dèficit del que va d'any respecte de la mitjana fins ara.

Primavera 2006 (del 20 de març al  21 de juny)

 

 

La primavera de 2006 (del 20 de març al  21 de juny)

El primer que s'observa en el gràfic del damunt és la menor dispersió en els valors, quan es comparen amb els dels hiverns. els mínims primaverals no són tan acusats com els de l'hivern.

La primavera de 2006 per ara és la segona més seca del registre. Una primavera que va començar humida i que als mesos d'abril i maig va canviar de tendència.

Al gràfic presentem les 6 primaveres més humides en el passat i les 6 més seques. Les dades en tots els casos corresponen al les primaveres reals (astronòmiques). La d'enguany, per exemple, inclou els 93 dies que van del 20 de març de 2006 al 21 de juny.

 

 

   
Febrer 2006 Març 2006

Gener 2006

 

Molt proper a la mitjana i lluny dels geners nivosos de 1979, 1996 i 1997

Ocupa el 19é lloc entre 46 geners

Comentari

Si ens fixem en el gener de més nivositat del registre, el de 1979, hi ha un conjunt d'episodis semblants al del final de gener del de 2006, al qual se l'ha qualificat de manera precipitada de "històric". La gran diferència rau en la quantitat d'episodis dels què en 1979 se'n comptabilitzà fins 5. Cap de tots aquests episodis supera al centrat en el 22 de gener de 1996 de 93 mm (aproximadament 93 cm de neu, és el màxim històric de 46 anys per Barruera). Si alguna cosa considerable té el d'enguany és la seva extensió: la neu cobrí poc o molt els Pirineus de manera completa: del cap de Creus a Hendaia i de Balaguer a Toulousse. No disposem de tanta informació de l'any 1979. Els dies de precipitació comptabilitzats són els d'una precipitació igual o superior a 1 mm. 

L'hivern de 2006

Molt lluny dels hiverns nivosos del 1979 ( veure més amunt l'extraordinari gener d'aquell any) i, ja en el present segle, del de 2001, l'hivern d'enguany ha estat lleugerament superior a la mitjana i, molt superior al de 2005 (que fou el 4t més sec de la sèrie). Els aproximadament 89 dies que van del solstici de desembre (dia 21), a l'equinocci de març (dia 20) ens han proporcionat un hivern clàssic en aquestes cotes (Barruerq, 1090 m) pel què fa a la precipitació. Els dies de precipitació superior a 1 mm., han estat de 20 (un correspon a l'any passat). Finalment cal afegir que aproximadament un 85% de la precipitació ha estat en forma de neu. 

   

La mitjana de 45 anys de precipitacions anuals: 961 mm/any

La precipitació mitjana a Barruera (1090 m), és de 961 mm. A la part superior de la conca de la Noguera de Tor se supera àmpliament aquesta quantitat. Possiblement a la cota 2000 i superiors s'assoleixen els 1400 mm i encara més. Excepte en el cas de l'hivern, les precipitacions estan ben distribuïdes al llarg de l'any. Les estacions que han estat més vegades més plujoses són l'estiu i la primavera ( amb 16 vegades). La tardor queda en tercer lloc, a molta distància en ítems, 8 vegades la més plujosa, però amb una mitjana poc inferior (les tres estan entre els 240 i els 285 mm). El mes en el què les precipitacions són més minses és el febrer.

precipitacions  2005

 

 

les temperatures,                                          pàgina principal mèteo