Temperatures i resums 2005

Les glaçades

A l'alçària de l'estació meteorològica del CdA, a Barruera (1090 m), no més hi ha dos mesos en els quals, al llarg de tota la sèrie de dades iniciada l'any 1961, no s'ha registrat mai cap glaçada: juliol i agost. En aquests més de 40 anys ha gelat 4 vegades al juny, dos cops el mateix any: 1984. Precisament de la tardor de 1984 a la primavera de 1985 és on registrem el període fred amb més gelades, 180 en total. L'hivern 84-85 va ser el més fred, amb diferència, del registre.

Considerem com a dia de glaçada aquell en el què la temperatura mínima és més petita o igual que 0 ºC (t<=0). Al gràfic de la dreta s'hi representen les mitjanes mensuals, obtingudes amb dades de 45 anys.

.

1984: l'any amb més glaçades

1994: l'any amb menys

.

Les glaçades del 2005

Sèrie de les glaçades de 1960 a 2004

Dades de temperatures de 2005

 

Al gràfic de sota cada punt representa una dècada i cada línia vertical un mes aproximadament. S'ha comparat l'any actual amb altres de significatius:

Amb la mitjana de 45 anys i amb els que varen resultar ser a finals dels respectius anys, el més càlid de la sèrie (1968) i el més fred (1972). El gràfic s'actualitza cada deu dies. Les dades de l'any 2005 estan en color groc.

La temperatura mitjana de 45 anys per Barruera (cota 1090) és de 9,7 ºC. La temperatura mitjana de l'any 2005 ha estat de 8.7º C

   

Mitjana mensual: -0,4 ºC   màx. abs.: 12,5      mín. abs.: -12,5

Mitjana mensual: 4,0   màx. abs.: 17,5      mín. abs.: -9,5

   

Mitjana: 10,0   màx. abs.: 20,5      mín. abs.: -0,3

Mitjana: 13,4   màx. abs.: 28,5      mín. abs.: -0,7

   

Mitjana: 16,6      màx. abs. 28,5         mín. abs. 3.5

Mitjana: 17,7   màx. abs.: 32,5      mín. abs.: 5,5

   

Mitjana: 16,9      màx. abs.: 30      mín. abs.: 2,5

Mitjana: 12,6      màx. abs.: 27,0      mín. abs.: 0,0

   

Mitjana: 7,9      màx. abs.: 24,5      mín. abs.: -4,5

Mitjana: 4,8      màx. abs.: 20,0      mín. abs.: -13,0

   

Mitjana: -0,6      màx. abs.: 15,0      mín. abs.: -14,0

Mitjana: 1,3      màx. abs.: 14,5      mín. abs.: -10,0

   
L'hivern de 2005

L'hivern del 2005 ocupa per ara el 2on lloc entre els més freds. La temperatura mitjana ha estat de 1,1 ºC, significativament més baixa que la mitjana general, que és de 3,5 ºC. El mes de febrer ha resultat ser el més fred del registre. Probablement és el més fred des del 1956, del què només tenim constància de la mínima absoluta oficiosa mai observada per a Barruera (-23 ºC, segons el Sr. Monsó, tècnic d'ENHER )

Al gràfic presentem els 6 hiverns més càlids en el passat i els 6 més freds. Les dades en tots els casos corresponen als hiverns reals (astronòmics). El d'enguany, per exemple, inclou els 89 dies que van del 21 de desembre de 2004 al 20 de març de 2005.

 

   

La primavera d'enguany

El primer que s'observa en el gràfic de l'esquerra és la menor dispersió en els valors, quan es comparen amb els dels hiverns. La primavera d'enguany no ha estat ni de les més fredes ni de les més càlides. El registre ha estat superior a la mitjana general.

Al gràfic presentem les 6 primaveres més càlides en el passat i les 6 més fredes. Les dades en tots els casos corresponen al les primaveres reals (astronòmiques). La d'enguany, per exemple, inclou els 93 dies que van del 20 de març de 2005 al 21 de juny.

   
L'estiu de 2005

Estiu bastant més fresc que la mitjana encara que no estigui entre els 6 més frescos. Molt allunyat dels estius càlids dels anys 60s (si més no en aquesta àrea pirinenca). Ha glaçat tres cops a l'estiu d'enguany, entre el 19 i el 22 de setembre, fet que passa per primer cop al registre. Anteriorment hi havia 2 glaçades, dos cops i també als darrers dies d'estiu, al setembre.

Al gràfic presentem els 6 estius més càlides en el passat i les 6 més fredes. Les dades en tots els casos corresponen als estius reals (astronòmics). El d'enguany, per exemple, inclou els 94 dies que van del 21 de juny de 2005 al 22 de setembre.

 

   

La tardor de 2005

Els 90 dies transcorreguts des del 22 de setembre de 2005 al 21 de desembre, ens han proporcionat una de les tardors més fredes del registre. Cal remuntar-se a l'any 1974, amb un octubre anormalment fred (va glaçar 23 vegades, aquell mes) per trobar-ne una de més freda en aquesta cota i en aquesta àrea. Enguany han estat el novembre i especialment els 21 dies de desembre els més freds, davant d'un octubre relativament càlid (3 glaçades). El nombre total de glaçades ha estat de 44, molt lluny de les 65 de l'any 1974. Però pel que fa a "dies gèlids", aquells en els quals la temperatura no puja de 0º en tot el dia, enguany n'hi han hagut 17 i a l'any 1974, 2 tant sols i a l'octubre.

Al gràfic presentem les 6 tardors més càlides en el passat i les 6 més fredes. Les dades en tots els casos corresponen a les tardors reals (astronòmiques) com hem indicat al principi. 

 

amunt

Les precipitacions, enguany

índex mèteo